GFS Besin Değerleri

Giriş

Büyükbaş hayvanlar, keçiler, koyunlar, develer, alpakalar, lamalar, zürafalar, bizonlar, su bufalosu, geyikler, antiloplar ve gnu, yediklerini çiğneme biçimleriyle tanımlanan geviş getiren hayvan örnekleridir.
Bu hayvanların sindirim sistemleri, bitki kaynaklı gıdayı ilk olarak işkembede (ilk mide olarak da bilinir) yumuşatan, yarı sindirilmiş kütleyi geri çıkaran (geviş olarak da bilinir) ve bu kütleyi tekrar çiğneyerek sindiren bir sistemdir. Geviş getiren hayvanların sindirim sistemi, en çok yeşil ve taze yemler sindirilirken verimli bir şekilde çalışır.

Geviş getiren hayvanlara taneli yem yedirilmesi, sindirim veriminin düşmesine ve yedirilen tanelerin %25’e kadarının sindirilmeden vücuttan atılmasına sebep olur. Bunun da hayvan için herhangi bir besin değeri yoktur. Hayvanlara taneli yem yedirmek ayrıca, tanelerin işkembede bakteriler tarafından hızlı bir şekilde mayalanması dolayısıyla artan asit seviyesinin dehidrasyon, kalp durması, böbrek yetmezliği ve hatta hayvanın ölümüyle sonuçlanabilir.

Son derece besleyici çayır yemlerini yalnızca yedi gün içerisinde hızlı bir şekilde yetiştirebilir ve günlük 500,000 kg ve üzeri miktarlarda üretebiliriz. 

Arpa tanelerinden elde edilen taze yeşil yemin geviş getiren hayvanlara verilmesi, hayvanların sindirim sistemlerinin tam verimle çalışmasını ve hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlar. Arpa yeminin, kan dolaşımındaki kırmızı kan hücresi sayısını arttırdığı ve dolayısıyla kan içerisinde daha fazla oksijen bulunmasını sağladığı bilinmektedir. Kan içerisindeki oksijenin artmasıyla birlikte hayvanlar, su kaynağına kadar yürümek gibi günlük aktivitelerinde daha az enerji harcar ve daha fazla atletik performans sergiler. Ayrıca günlük yorgunluk yükünü üzerlerinden daha hızlı atarlar

Global Fodder Solutions , sistemlerini kapalı yetiştirme odalarında günlük olarak sürekli taze hayvan yemi temin edecek şekilde geliştirmiş ve düzenlemiştir. Yetiştirme odaları içerisindeki çevrenin tam kontrolünü elimize aldığımız için, doğanın normal olarak sunduğu şartlara saniyesi saniyesine müdahale edebiliyoruz.

Tüm iddialarımızın ardında bilimsel bir dayanağımızın olmasının verdiğini güvenle, diğer firmalar için halen sorun teşkil eden teknik ve bilimsel engelleri aşabildiğimizi kanıtlamış bulunuyoruz. Altını çizmek gerekirse, biz özellikle de herhangi bir toksik kimyasal kullanmadan küf ve maya oluşumunu kabul edilebilir seviyelerin de ötesinde önleyebiliyoruz.

Yakın zamanda Symbio Laboratories (NATA onaylı bir test laboratuarı) yapılan testler, arpa tanelerinden elde edilen Global Fodder Solutions yemlerinin insan ve hayvan tüketimi için kabul edilen küf ve maya seviyelerinin %97-98 altında olduğunu kanıtlamıştır. Aynı testler, ürünlerde herhangi bir zararlı bakteri bulunmadığını da göstermiştir. Symbio Laboratories tarafından gerçekleştirilen bir diğer bağımsız test programında ise; yemlerde kullandığımız çayırlar, bilinen 57 farklı toksik kimyasal madde, pestisid ve insektiside tabi tutularak kapsamlı bir analizden geçirildi. 2009 Ocak ayında yayınlanan sonuçlar, ürünlerde tespit edilebilen miktarda herhangi bir toksik kimyasal bulunmadığını gösterdi.

Bu son sonuçlar özellikle önemlidir çünkü artık Global Fodder Solutions ’ın hiç klor ya da klor bazlı dezenfektan kullanmadan makine ve tesislerde Yem Biyokütlesi üretilmesini sağlayan tek teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz. Hayvan yemlerinin üretilmesi ve hatta insan gıdalarının üretilmesinde kullanılan diğer tüm hidrofonik sistemlerde bu gibi kimyasallar yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunları sürekli olarak kullanmamaları halinde, yüksek küf ve maya seviyesi dolayısıyla ürünleri bozulmaktadır. Bizler sistemlerimizi ayrıca insan gıdalarının yetiştirilmesinde kullandığımız için, kazara ya da başka bir şekilde toksik kimyasalların insan besin zinciri içerisine dahil edilmesi ihtimalinin ve bu durumda oluşabilecek sonuçların tam olarak farkındayız. Bu sebeple, klor bazlı ya da toksik kimyasal maddelerin makinelerimizde ve işlemlerimizde kullanılmasını bütünüyle yasaklıyoruz.

Taze hayvan yemi üretilmesini sağlayan makine ve tesisler alanında, bağımsız test laboratuarlarınca onaylanmış ve kanıtlanmış olan yukarıdaki iddiaları yerine getirebilen tek şirket olduğumuza inanıyoruz.

GFS hayvan yemlerinin besin değeri:

  1. Aşağıdaki tablo, GFS yem makineleri ve GFS Biyokütle Tesisleriyle üretilen yemlerin besin değerlerini göstermektedir. Tam bir perspektif sunabilmek adına, hepsi de GFS Yem Makinesinde aynı zamanda ve aynı koşullar altında üretilmiş olan aşağıdaki üç farklı ürünün besin değerlerini karşılaştırdık:Kuru arpa tohumu7 gün içinde aynı arpa tohumundan yetiştirilen ve alınan hasat7 gün içinde yetiştirilen ve hasat alınan GFS arpa bazlı yem

Tam bir karşılaştırma yapılabilmesi için aşağıdaki tüm değerler, Kuru Ağırlık (DWB) temel alınarak %a/a değerine dönüştürülmüştür. Aşağıdaki iki tablonun orijinal analiz belgelerinin nüshaları bu sayfanın sonunda yer almaktadır.

Kuru arpa tohumu, 7 günde yetiştirilen aynı arpa tohumu ve 7 günde yetiştirilen Global Fodder Solutions arpa yeminin karşılaştırması

Aşağıdakiler, aynı GFS Fodder makinesinde yetiştirilen örnek ürünler üzerinde gerçekleştirilmiş tescilli analizlerin sonuçlarıdır. Sonuçlar Symbio (NATA onaylı bir test laboratuarı) tarafından analiz ve tescil edilmiştir. Sonuçlar, Kuru Ağırlık olarak ifade edilmiştir.

image_large

Tabloda, arpa tohumunun (en alt kolon) arpa filizi olarak (orta kolon) yetiştirilmesinin getirdiği faydalar ve daha sonra da %100 doğal yollarla üretilen Global Fodder Solutions arpa bazlı yemin (en üst kolon) getirdiği büyük avantajlar görülmektedir

GFS hayvan yeminin mineral içeriği:

Aşağıdaki tabloda, GFS yem makineleri ve Biyokütle Tesislerinde üretilen yemlerin mineral içeriği özellikler görülmektedir. Yem kalitesi özelliklerinin gösterildiği tablodaki ürünler bu tabloda da kullanılmıştır. Tam bir karşılaştırma yapılabilmesi için aşağıdaki tüm değerler, Kuru Ağırlık (DWB) temel alınarak %a/a değerine dönüştürülmüştür.

Aşağıdaki tablo, arpa tohumunun (en alt kolon) arpa filizi olarak (orta kolon) yetiştirilmesinin getirdiği faydaları ve daha sonra da %100 doğal yollarla üretilen Global Fodder Solutions arpa bazlı yemin (en üst kolon) getirdiği büyük avantajları göstermektedir.

Kuru arpa tohumu, 7 günde yetiştirilen aynı arpa tohumu ve 7 günde yetiştirilen Global Fodder Solutions arpa yeminin karşılaştırması

Aşağıdakiler, aynı GFS Fodder makinesinde yetiştirilen örnek ürünler üzerinde gerçekleştirilmiş tescilli analizlerin sonuçlarıdır. Sonuçlar Symbio (NATA onaylı bir test laboratuarı) tarafından analiz ve tescil edilmiştir. Sonuçlar, Kuru Ağırlık olarak ifade edilmiştir.

image_large1

 

Filizlenmiş arpada Selenyum bulunmadığına dikkat ediniz. Bunun sebebi, formüle edilmiş hayvan besleme sistemlerinde selenyumun diğer yollarla temin edilmesinin daha ekonomik olmasıdır.

GFS Yem Uygulamaları

Çiftlik ineklerinin ve diğer büyükbaş hayvanların GFS yemleriyle beslenmesi:
Yüksek oranlardaki çözünebilir şeker ve nişasta içeriğiyle birlikte nispeten düşük ADF ve NDF değerlerine sahip olması, GFS yemlerinin çiftlik inekleri ve büyükbaş hayvanlar için yüksek kaliteli bir yiyecek olduğu anlamına gelmektedir. Çiftlik ineklerinin işkembesinde hızlı bir şekilde mayalanmakta ve bu sayede de süt üretimi ve büyüme için sürekli enerji sağlamaktadır. %29.49’luk ham protein içeriği, geviş getiren yüksek verimli hayvanlar için en üst seviyedir. GFS yemleri, çiftlik inekleri ve atları için uygun yoğunlukta birçok mineral içermektedir. Normalde arpa tohumlarından üretilen yemlerde bulunmayan sodyum ve kalsiyum, arpa bazlı GFS yemlerinde yeterli oranda bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, kayda değer oranlarda selenyum içeriği bulunmamakta ve GFS yemleri karışık bir besi rejiminin parçası olarak kullanılıyorsa başka kaynaklardan temin edilmektedir.

Atların GFS yemiyle beslenmesi:
Oksidatif Stres – Çalıştırılan atlar, harcanan enerji dolayısıyla serbest radikallerden kaynaklanan oksidaysona tabidir. Oksidatif stres karşısında kullanılabilecek en iyi doğal ürünün, taze ve yapraklı bitkilerde bulunan antioksidanlar olduğu genel olarak kabul edilmektedir. GFS yemleri, antioksidanlarla dolu olan ve çalıştırılan atların beslenmesinde kullanılabilecek ideal taze yapraklı bitki yemleridir.

Besin Desteği – GFS yemlerinde yüksek oranda sindirilebilir lif bulunmaktadır. Bu lifler, bağırsak florasını destekleyen uçucu yağ asitleri olarak sindirilir ve kan içerisinde bir enerji kaynağı olarak emilirler. Bu yemler; serin, nemli ve antioksidan içerikli olması dolayısıyla yarış sonrasında atlara verilebilecek ideal yemlerdir ve güç sarfiyatından hemen sonra da atlar tarafından tüketilebilir. GFS yemleri ayrıca karotenoid, antioksidan, folik asit ve Omega-3 yağlı asitlerinin yanı sıra önemli bir klorofil kaynağıdır. İlaveten, azami besin değeri için temiz besleyici kök kütle ve yumuşak tohumlar içerir, dehidrasyonu azaltır ve ihtiyaç duyulan saman oranını düşürür.

Ülser Tedavisi – Atlarda gastrik ülser, bir sorundur. Yapılan araştırmalar, yemlerin atların midesinde yoğunlaşmaları sonrasında kısa sürede ülsere yol açtıklarını göstermiştir. Birçok ülser tedavisi sürme yoluyla uygulanmaktadır, bu yüzden de yarışlardan birkaç gün öncesinde durdurulmalıdır. Ülser tedavisinin durdurulması halinde ise, yarış sonucunda ülser tekrar baş gösterebilir ve atın performansını etkileyebilir. Yeni büyümüş çayır filizleri, olgunlaşmış bitkilere oranla temel madde içeriği açısında çok daha yoğundur ve özellikle yeni filizlenmiş arpanın ülser ve antienflamatuar özellikleri olduğu bilinmektedir. GFS yemlerinin yarış atlarında tedavinin bir parçası olarak kullanıldığında, 10 haftalık bir dönem boyunca günlük 5 ila 10 kg yemin hayvana verilmesi sonucunda atta ülser oluşumu engellenir ve yem, belirli yan etkileri gösterebilen ilaçların yerini alır. Atlar ilk olarak gür ve yumuşak arpa yapraklarını yemeye yönelse de, daha sonra daha besleyici olan kökleri tercih etmeye başlarlar. Kök kısımları daha çok çiğneme gerektirir ve bu sırada oluşan tükürük mideye atılır. Bu süre. Sonucunda ülserin engellenmesine katkıda bulunulur.

GFS Tasarımı Yem Karışımları

Global Fodder Solutions Solutions, önceden karıştırılmış olan tohum karışımlarımızdan faydalanmanızı sağlayan bir tohum temin hizmeti de sunmaktadır. Arpa gibi belirli tohum türlerinin yanı sıra, hayvan beslenme uzmanları tarafından en iyi beslenme uygulamalarını temin etmek üzere özenle analiz edilen ‘özel tasarımlı’ karışımlar da temin ediyoruz. Örneğin farklı hayvan türleri için (örneğin keçi, inek, at, deve vb) veya farklı uygulamalar için (süt oluşumu, kilo aldırma, yetiştirme, yarış, hamilelik vb) karışımlarımız bulunuyor. Bu karışımlar sayesinde müşterilerimiz, ürünlerimizden en iyi sonuçları almakta ve çiftlik işlemlerinde verimlerini arttırmaktadır. Herhangi bir özel besin özelliği söz konusuysa, hayvan beslenme uzmanlarımıza danışarak en iyi yem çözümünü sunuyoruz.

Örneğin yukarıdaki ‘GFS yeminin besin değeri’ tablosunda görülen arpa filizinin besin değeri %15.76’dır, ancak doğal olarak geliştirilmiş GFS arpa bazlı yemimiz protein seviyelerini %29.49’a kadar arttırmaktadır. Arpa filizinde normalde düşük seviyede bulunan kalsiyum için de aynı gelişimi sağladık ve kalsiyum seviyesini 1,982mg/Kg’den 4,070mg/Kg’ye kadar arttırdık.

Arpa Yemi ve Arpa Tohumunun Maliyet Karşılaştırması

Bir yem programının maliyeti hesaplanırken, yem maliyetinin sağlanan enerji birimleriyle karşılaştırılması önemlidir. Enerji, hayvanların tüm vücut işlevleri için gereklidir. Enerji, megajul (MJ) birimiyle ölçülür. Hayvan ihtiyaçları, megajul ve enerji metaboliti olarak değerlendirilir (MJ/ME). Yemlerdeki enerji oranı da, kuru madde başına düşen megajul ve enerji metaboliti olarak değerlendirilir (MJ/ME/kg kuru yem maddesi ya da yalnızca M/D). (NSW DPI, ‘Prime Facts 339′, Ocak 2007′).
Aşağıdaki maliyet karşılaştırmasında, 350 kiloluk bir dananın ağırlığını korumak için ihtiyaç duyulan arpa yemi ve arpa tohumu miktarının karşılaştırılması yapılmıştır. Hesaplamalarda aşağıdaki ortalama değerler kullanılmıştır:

12 ila 18 aylık 350 kg ağırlığında bir düve günlük ortalama olarak 40Mj/ME’ye ihtiyaç duyar. (VIC DPI, ‘Feeding options for beef cattle’ (Et danası için besin seçenekleri), Ekim 2002)
Arpa yemi (işlem görmemiş tohumla üretilmiş):

  1.   * %17 Kuru madde (DM)
  2.   *Kuru madde kilogramı başına günlük 11.8 megajul enerji metaboliti (ME/DM)
  3.   *Tohumun Kg başına maliyeti = $0.55

  *Yemlik arpa tohumu:

  1.   *%88.1 Kuru madde (DM)
  2.   *Kuru madde kilogramı bağına günlük 13 megajul enerji metaboliti (ME/DM)
  3.   *Kg başına maliyet = $0.40

Not: Yukarıdaki tohum ve yem değerleri, GFSS tohum ve yemi üzerinde yapılan bağımsız laboratuar testlerinden alınmıştır. Lütfen aşağıdaki laboratuar onaylı sonuçları kontrol ediniz.

Arpa Yemi Arpa Tohumu
Dana günlük 40ME/MD’ye ihtiyaç duyuyor:
40 / 11.8 (arpa yemi için ME/DM)
=3.39 (ME gereksinimini karşılamak için gereken DM kilogramı)
Dana günlük olarak 40ME/DM’ye ihtiyaç duyuyor:
40 / 13 (arpa tohumu için ME/DM)
= 3.08 (ME gereksinimini karşılamak için gereken DM kilogramı)
Arpa yemi DM değeri, toplam yem ağırlığının %17’si olduğu için, 3.39 kg DM üretmek için gerekli olan toplam yem miktarını bulmamız gerekiyor.
Aşağıdaki denklemle bu hesap yapılabilir:
3.39 / 0.17 = 19.94 (kg yem gerekiyor)
Arpa tohumu DM değeri, toplam yem ağırlığının %88.1’i olduğu için, 3.08 kg DM elde etmek için gerekli olan toplam tohum miktarını bulmamız gerekiyor.
Aşağıdaki denklemle bu hesap yapılabilir:
3.08 / 0.881 =3.50 (toplam kg tohum gerekiyor)
Anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir diğer şekilde de bakabiliriz. 19.94kg yem üretirsek, bu yemin %17’si kuru madde (DM) olacak. Dolayısıyla 19.94kg X 0.17 = 3.39Kg DM Anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir diğer şekilde de bakabiliriz. 3.5kg tohum üretirsek, bu yemin %88.1’i kuru madde (DM) olacak. 3.5 X 0.88.1 = 3.08kg DM
19.94kg yem üretmek içinse 2.22kg tohuma ihtiyacımız var. Onaylanmış arpa tohumu maliyeti = $0.55/kg
2.22kg X $0.55 = $1.22
Yem ziyanı = sıfır
Böylece 3.50kg arpa tohumu at $0.40/kg maliyet getiriyor.
Diğer bir deyişle 3.50kg X $0.40 = $1.40
Yem ziyanı = %20 (sindirilmeyen taneler)
Bu yüzden, hayvanın %100 sindirim yapabilmesi için ilave olarak hayvana %20 fazladan yem vermeniz gerekecek. Bu da toplam maliyet de dahil olmak üzere tüm değerleri % 20 arttırır ($1.40 X 1.20 = $1.68)
Dolayısıyla arpa yemi kullanmak, 350 kiloluk bir danayı beslemek için size günlük maliyetiniz 1.22 dolar olacak.
*En iyi sonuçlar için %30 oranında düşük kaliteli kaba yem ve %10 tohum ya da başka bir protein desteği eklemenizi tavsiye ederiz.
Dolayısıyla arpa tohumu kullandığınızda, 350 kiloluk bir danayı beslemek için günlük maliyetiniz 1.68 dolar olacak.
*Standart bir diyetine kaba yonca gibi %30 iyi kaliteli bir kaba yem ve %10 protein desteği eklenmelidir.
Yukarıdaki maliyet karşılaştırmasından da anlaşılacağı gibi, hayvanın arpa tohumu yerine GFSS arpa yemiyle beslenmesi size hayvan başına günlük olarak ortalama $0.46 tasarruf ettirecektir. Bu da hayvan başına 12 ayda $167.90 tasarruf demektir. Bu hesapta, hayvanın beslenme düzeni için gerekli olan takviyeler dikkate alınmamıştır. Bu ek maliyet, ihtiyaç duyulan protein ve yüksek kaliteli kaba yem desteği dolayısıyla tohumla beslemede daha yüksektir.